Tijdens de bezoeken op de boerderij en bij u in de klas, houden wij ons aan de voorschriften van het RIVM.

MELKVEEBEDRIJF

JOHAN AALBERS

DICK AALBERS

KOEN AALBERS


75 melkkoeien
50 pinken en kalfjes

Gemiddeld 33 liter
per koe / per dag

minimaal 120 dagen
per jaar buiten

35 hectare land